Καλωσήρθατε

Η εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών με την επωνυμία CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τους πολιτικούς μηχανικούς Ρωμύλο Ντώνα (ΑΠΘ 1973), Κωνσταντίνο Μακέδο (ΑΠΘ 1988) και Παρίση Μπίλλια (ΑΠΘ 1990) οι οποίοι συνεργάζονταν και εκπονούσαν από κοινού μελέτες από το 1988. Βασικοί μέτοχοι παραμένουν έως σήμερα οι Κωνσταντίνος Μακέδος και Παρίσης Μπίλλιας. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας σήμερα είναι η εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, οι έλεγχοι στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι (audit) υφιστάμενων κατασκευών, η εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών καθώς και η διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.