Η εταιρία

Η εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών με την επωνυμία CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τους πολιτικούς μηχανικούς Ρωμύλο Ντώνα (ΑΠΘ 1973), Κωνσταντίνο Μακέδο (ΑΠΘ 1988) και Παρίση Μπίλλια (ΑΠΘ 1990) οι οποίοι συνεργάζονταν και εκπονούσαν από κοινού μελέτες από το 1988. Βασικοί μέτοχοι παραμένουν έως σήμερα οι Κωνσταντίνος Μακέδος και Παρίσης Μπίλλιας.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας σήμερα είναι η εκπόνηση στατικών μελετών νέων κατασκευών, οι έλεγχοι στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών, οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι (audit) υφιστάμενων κατασκευών, η εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικών, γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών καθώς και η διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής έργων.

Η έδρα της εταιρείας είναι στο 7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, Τ.Θ. 21049, ΤΚ 55535, Πυλαία Θεσσαλονίκη

Η εταιρεία CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. έχει ασφαλιστεί στην εταιρεία AXXA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έναντι επαγγελματικής αστικής ευθύνης και έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει το πρότυπο ISO 9001:2015 καθώς επίσης και το  πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Ομάδα

Το ανθρώπινο δυναμικό της Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ αποτελείται από άριστους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία σε έργα πολιτικού μηχανικού.

Κωνσταντίνος Μακέδος

Κωνσταντίνος Μακέδος

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στην κατηγορία 10 – Συγκοινωνιακές Μελέτες και Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες. Διαθέτει τριάντα ένα (31) έτη εμπειρίας στην εκπόνηση στατικών και συγκοινωνιακών μελετών.

Μπίλλιας Παρίσης

Μπίλλιας Παρίσης

Πολιτικός μηχανικός – Γεωτεχνικός Α.Π.Θ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄τάξης στην κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες και Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες. Διαθέτει είκοσι εννέα (29) έτη εμπειρίας στην εκπόνηση στατικών και γεωτεχνικών μελετών.

Δασκαλούδης Παράσχος

Δασκαλούδης Παράσχος

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας. Διαθέτει είκοσι εννέα (29) έτη εμπειρίας στην εκπόνηση στατικών μελετών.

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Αναγνωστόπουλος Γεώργιος

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων. Εταίρος από το 2002. Διαθέτει είκοσι δύο (22) έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες και Α’ Τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές μελέτες.

Μελλίδης Σωτήριος

Μελλίδης Σωτήριος

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Εταίρος από το 2003. Διαθέτει είκοσι (20) έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες και Α’ Τάξης στην κατηγορία 10 - Συγκοινωνιακές μελέτες.

Νασιόπουλος Γιώργος

Νασιόπουλος Γιώργος

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον Αειφόρο Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (ΑΣΤΕ).  Συνεργάτης του γραφείου με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών τεχνικών και κτιριακών έργων. Διαθέτει δέκα (10) έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Παπαβασιλείου Κατερίνα

Παπαβασιλείου Κατερίνα

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Αντιμετώπιση των κατολισθήσεων με πασσάλους». Διαθέτει έντεκα (11) έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες και Α’ Τάξης στην κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές μελέτες.

Γεωργανάκη Αφροδίτη

Γεωργανάκη Αφροδίτη

Μηχανικός Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε. Υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου - διασφάλισης ποιότητας του γραφείου. Διαθέτει δεκατέσσερα (14) έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Μάριος Παζίδης

Μάριος Παζίδης

Πολιτικός μηχανικός Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος: "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων'' (ΑΣΤΕ). Συνεργάτης του γραφείου με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών τεχνικών και κτιριακών έργων. Διαθέτει τρία (3) έτη επαγγελματικής εμπειρίας.

Αλεξάνδρα Βαϊράμη

Αλεξάνδρα Βαϊράμη

Πολιτικός μηχανικός Δ.Π.Θ. Διαθέτει εικοσιεπτά (27) έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες και Α’ Τάξης στην κατηγορία 27 - Περιβαλλοντικές μελέτες.

Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία μας «Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί», δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην Εκπόνηση στατικών μελετών, επίβλεψη έργων πολιτικού μηχανικού και διαχείριση Έργων (Project Management), με έδρα τις εγκαταστάσεις μας στην Θεσσαλονίκη, στο 7ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Πυλαία Θεσσαλονίκη.

Με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη και θεμέλιο λίθο την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών μας τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων, η εταιρία κατάφερε να εδραιωθεί στις κορυφαίες του χώρου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης η ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων.

Τον βασικό μας αυτό στόχο θα τον επιτύχουμε  μέσω:

  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων στόχων και της παρακολούθησης τους από την Διοίκηση στις ανασκοπήσεις του ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης
  • Της τακτικής και αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών μας ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών μας
  • Της απόλυτης τήρησης των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας – περιβάλλοντος
  • Της πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
  • Της πρόληψης κάθε είδους ρύπανσης από της δραστηριότητες της
  • Της πρόληψης και αποφυγής επαγγελματικών ασθενειών
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας
  • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας
  • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού μας
  • Της εφαρμογής Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του

H διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για τη διαρκεί ανασκόπηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, στοχεύοντας πάντα στην ικανοποίηση των πελατών μας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση μας αποτελεί κύριο μέλημα της «Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί»  και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Οικονομικά στοιχεία

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις τις εταιρείας

Περισσότερα