ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Στατική μελέτη και επίβλεψη κατασκευής του έργου: ''Ανακαίνιση ιστορικού κτιρίου gymnasium Αιγυπτιακής ιδιοκτησίας στη Θάσο"

Έτος Μελέτης: 2016

Κύριος του έργου: LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

Λεπτομερειες

Μελέτη βελτίωσης του τμήματος Καλπάκι - Κόνιτσας της ΕΟ Ιωαννίνων Κοζάνης

Κύριος του έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λεπτομερειες