Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο Θεσ/νίκης – Βελτιώσεις

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΒΑΣ. Κ. ΦΛΟΥΔΑΣ Ε.Ε.

Στατική μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ- ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.

Η/Μ μελέτη: ΗΛ.Μ.ΜΕ. Ε.Ε. Π. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Ν. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΗ μελέτη αφορά τις μεταλλικές κατασκευές για τη βελτίωση και τη λειτουργική αναβάθμιση του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μέλαθρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα: α. Τα προστεγάσματα της εισόδου, της ζώνης του βοηθητικού γηπέδου και των εξωτερικών κλιμακοστασίων β. του θαλάμου μεταφραστών και των πινακίδων αποτελεσμάτων γ. του δαπέδου του βοηθητικού γηπέδου δ. του πλαισίου των κινητών περσίδων της σκηνής ε. των ανελκυστήρων στ. του μηχανολογικού ορόφου ζ. του περιβλήματος των εξωτερικών κλιμακοστασίων

Έτος Μελέτης 2004
Κύριος του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής