Επισκευή και αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης

Κύριος του έργου ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ