Σωστικές εργασίες στο κέλυφος του διατηρητέου κτιρίου οδού Δημ. Πολιορκητού 23 στην Άνω Πόλη Θεσ/νίκης

Έτος Μελέτης 1996
Φορέας ανάθεσης Ο.Π.Π.Ε. “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 97”
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής