Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός αεροδρομίου Μακεδονία

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΠΟΛΙΣ Α.Ε. - Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Τ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ - Ε.ΣΤΑΥΡΑΚΑ - Ι. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Στατική μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Η/Μ μελέτη: Π.ΚΙΚΙΔΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΖΗΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ

Τοπογραφική μελέτη: Δ.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

Για την αποκατάσταση των επιμέρους λειτουργικών ενοτήτων του κτιρίου, όπως η αίθουσα αναμονής, το κεντρικό χωλ, ο έλεγχος αναχωρήσεων, η ζώνη των εξόδων αναχωρήσεων, ο υπαίθριος εξώστης αναχωρήσεων, η όψη του κτιρίου και του εξώστη, καθώς και ο ημιυπαίθριος χώρος του ισογείου, μεταφέρεται το APRON στον Πύργο Ελέγχου και κατεδαφίζεται η ράμπα ΑΜΕΑ, που αντικαθίσταται από δύο ανελκυστήρες. Στη θέση της ράμπας ΑΜΕΑ, κατασκευάζεται νέο διόροφο κτιρίο με εγκάρσια τομή, ίδια με του υπάρχοντος κτιρίου.
Για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες του εξώστη αναχωρήσεων και των κλιμακοστασίων καθόδου στην πίστα και στα λεωφορεία μεταφοράς επιβατών, κατασκευάζονται επτά (7) ανεξάρτητα μεταξύ τους στέγαστρα που αναπτύσσονται στη διαμήκη πλευρά του κτιρίου του αερολιμένα και καταλαμβάνουν επιφάνεια 441.0 m2 (21.00 Χ 21.00 m) το καθένα.
Δύο στέγαστρα καλύπτουν, με ανεξάρτητο στατικό φορέα, τα υφιστάμενα κλιμακοστάσια ενώ η κατασκευή των υπολοίπων συνδυάζεται με την κατασκευή αντίστοιχων νέων κλιμακοστασίων ίδιας μορφής με αυτής των υφισταμένων.

Έτος Μελέτης 1997
Κύριος του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής