Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενου κάθετου κλίβανου μεταλλείων Γερακινής στη Χαλκιδική

Κύριος του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε