Μελέτη αναστήλωσης- ανάδειξης Καπναποθήκης Ν.Α. Ξάνθης

Στατική μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ - Α. ΞΕΝΟΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΓΚΕΡΧΑΡΤ ΧΟΪΠΕΛ Ο.Α.Μ. Ο.Ε.- Π. ΤΖΩΝΟΣ - Μ. ΣΚΑΛΤΣΑ - Α. ΒΑΚΟΥΡΑ – Δ. ΔΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ - Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ

Η/Μ μελέτη: Γ. ΤΟΤΗ - Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του και η ανάδειξη του κτιρίου στον ευρύτερο χώρο. Οι επεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων για την προστασία των υπαίθριων εκθεμάτων, διαμορφώσεις δαπέδων και διαδρόμων κυκλοφορίας, που βοηθούν στη σύνδεση του διατηρητέου κτίσματος με τις οδούς κύριας κυκλοφορίας, στη διαμόρφωση κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα επί της ρυμοτομικής γραμμής της οδού Αβδήρων και στη νοητή επέκταση της μικρής όψης, καθώς και στην κατασκευή ενός μεταλλικού κλιμακοστασίου στο εσωτερικό του κτιρίου.


Έτος Μελέτης 2009
Κύριος του έργου ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ- ΞΑΝΘΗΣ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής