Έλεγχος στατικής επάρκειας και επεμβάσεις στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου

Έτος Μελέτης 2010
Φορέας ανάθεσης Δ.Τ.Υ./ Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Κύριος του έργου Υπουργείο Δικαιοσύνης