Μελέτη ειδικής τρωτότητας και σχετικής επικινδυνότητας για κτίρια και κατασκευές στην Ζώνη Επιρροής των έργων του Μετρό Θεσσαλονίκης

Κύριος του έργου: .

Φορέας ανάθεσης:

Χρόνος μελέτης: 2011

Αφορά την Μελέτη Ειδικής Τρωτότητας και Σχετικής Επικινδυνότητας για τα κτίρια και τις κατασκευές που επηρεάζονται από τις διαταραχές και τις μετακινήσεις του εδάφους που θα προκληθούν λόγω των έργων κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προστασία και η ελαχιστοποίηση των βλαβών των κτιρίων και των κατασκευών τα οποία βρίσκονται στην ζώνη επιρροής του έργου.

Έτος Μελέτης 2011
Φορέας ανάθεσης Κ/ξια IMPREGIL0 S.p.A – AEGEK CONSTRUCTIONS S.A. - SELI S.p.A
Κύριος του έργου ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε