Στατική μελέτη επάρκειας του κτιριακού συγκροτήματος του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αθηναίων στην οδό Σεβαστουπόλεως 135

Έτος Μελέτης 2007
Φορέας ανάθεσης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.
Κύριος του έργου ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ