Ανακατασκευή θεάτρου Αυλαία στο Μέγαρο Χ.Α.Ν.Θ.

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Στατική Μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ -ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΝΟΣ

Η/Μ μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ

Ακουστική μελέτη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
Έτος Μελέτης 2002
Κύριος του έργου ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής