ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

Κτίριο γραφείων, χώροι παραγωγής και αποθήκευσης στη ΒΙΠΕΘ

Έτος Μελέτης: 1994

Κύριος του έργου: ΕΛΙΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

Λεπτομερειες

Προσθήκη κατ επέκταση χώρων παραγωγής profils και σωλήνων

Έτος Μελέτης: 2000

Κύριος του έργου: ΕΛΙΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε.

Λεπτομερειες

Κτίριο γραφείων και αποθηκών της SHELL στη Θεσσαλονίκη

Κύριος του έργου: SHELL COMPANY (HELLAS) Ltd

Λεπτομερειες

Επέκταση συνεργείου κατασκευών & συντήρησης μεταλλείων Γερακινής Χαλκιδικής

Έτος Μελέτης: 2007

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Επέκταση Νο 9 ομάδας συγκροτημάτων Γ (Βελτίωση αποκονίωσης περιστροφικού κλιβάνου ΠΚ-2)

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Επέκταση Νο 4 ομάδας συγκροτημάτων Β (στάδιο οπτικού διαχωρισμού)

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Επέκταση Νο 8 ομάδας συγκροτημάτων Γ

Έτος Μελέτης: 2001

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Επέκταση Νο 5 ομάδας συγκροτημάτων Α

Έτος Μελέτης: 2000

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Επέκταση Νο 3 ομάδας συγκροτημάτων Β

Έτος Μελέτης: 2000

Φορέας ανάθεσης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε

Λεπτομερειες

Κτίριο και περιβάλλων χώρος πρατηρίου υγρών καυσίμων στον μεθοριακό σταθμό Ευζώνων Ν. Κιλκίς

Έτος Μελέτης: 2005

Φορέας ανάθεσης: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε

Λεπτομερειες

Διώροφο κατάστημα αφορολόγητων ειδών στον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς.

Έτος Μελέτης: 2005

Φορέας ανάθεσης: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε

Λεπτομερειες

Διώροφη αποθήκη καταστήματος αφορολόγητων ειδών στον αερολιμένα Ρόδου

Έτος Μελέτης: 2005

Φορέας ανάθεσης: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε

Λεπτομερειες

Κτιριακό συγκρότημα έξι συνεργείων επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων – Kοινότητα Κορινού Κατερίνης

Έτος Μελέτης: 2005

Φορέας ανάθεσης: ΠΟΛΥΣ ΦΩΚΑΪΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ

Λεπτομερειες

Νέος ψυκτικός θάλαμος με αρ. Θ22 (στην επέκταση του υφιστάμενου θαλάμου Θ21) της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» στη ΒΙΠΕ Σίνδου

Έτος Μελέτης: 2016

Λεπτομερειες