Προσωρινή νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον κρατικό αερολιμένα Θεσσαλονίκης ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ'' (ΚΑΘΜ)

Αρχιτεκτονική μελέτη: ΠΟΛΙΣ Α.Ε. - SCHEMA 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

Στατική μελέτη: CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ

Η/Μ μελέτη: Π.ΚΙΚΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.

Αφορά την καθαίρεση του υφισταμένου υπερυψωμένου οδικού δικτύου (ράμπες ανόδου – καθόδου, υπερυψωμένη οδός, γέφυρα σύνδεσης της υπερυψωμένης οδού με την υφιστάμενη κεντρική είσοδο του Αεροσταθμού και το υφιστάμενο στέγαστρο της κεντρικής εισόδου του κτιρίου) και την κατασκευή νέου οδικού δικτύου στη στάθμη του δαπέδου του ορόφου του Αεροσταθμού, παράλληλα και σε απόσταση από το κτίριο, έτσι ώστε να εξυπηρετείται τόσο η υφιστάμενη κεντρική είσοδος, όσο και η δεύτερη είσοδος του Αεροσταθμού που θα προκύψει από τη βορειοδυτική επέκταση του κτιρίου. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται επαρκώς η περιοχή των αφίξεων στη στάθμη του ισογείου και είναι δυνατή η κατασκευή του έργου χωρίς τη διακοπή των βασικών λειτουργιών του Αεροσταθμού.Το νέο οδικό έργο συντίθεται από την υπερυψωμένη οδό, τις γέφυρες σύνδεσης της υπερυψωμένης οδού με τον αεροσταθμό, τις κατακόρυφες επικοινωνίες, καθώς και τα μεταλλικά στέγαστρα για την προστασία του κοινού από τις καιρικές συνθήκες (διαστάσεων 29,00μ. x 29,00μ. έκαστο)

Έτος Μελέτης 2003
Κύριος του έργου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Στάδιο μελέτης Μελέτη εφαρμογής