Μελέτες τεχνικών έργων του ανισόπεδου κυκλοφοριακού κόμβου στην διασταύρωση της Ε.Ο. Σταυρού – Λαυρίου με τις οδούς προς Ιππικό Κέντρο και Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου

Έτος Μελέτης 2007
Φορέας ανάθεσης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε. /Δ.Μ.Ε.Ο