ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Διοικητηρίου

Κύριος του έργου: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Λεπτομερειες

Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης μέσων/φορτίων στις συνδυασμένες μεταφορές – Μirto

Λεπτομερειες

Υποστήριξη στις συνδυασμένες και θαλάσσιες μεταφορές - Αsiamar

Λεπτομερειες

Συμμετοχή στην καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών των φορέων με έμφαση στον ΟΣΕ διαμόρφωση μεθοδολογίας αξιολόγησης

Λεπτομερειες

Αναγνώριση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και τεχνολογιών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην Ευρώπη

Λεπτομερειες

Δράση για την αύξηση της επαγγελματικής ασφάλειας και διαφύλαξη της υγείας των επαγγελματιών οδηγών

Λεπτομερειες

Μεταφορά επικίνδυνων και υπερμεγέθων φορτίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού

Λεπτομερειες

Διερεύνηση και οικονομοτεχνική αξιολόγηση του νότιου και κεντρικού τμήματος του σιδηροδρομικού άξονα

Λεπτομερειες

Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου της ποιότητας της υποδομής του ΟΣΕ, με συλλογή, επεξεργασία και ποσοτική έκφραση στοιχείων για τον υπολογισμό δεικτών ποιότητας υποδομής (ΔΕΠΥ)

Λεπτομερειες

Ανάπτυξη και ενοποίηση της τεχνολογίας έξυπνων καρτών και δικτύων πληροφόρησης, σε διάφορους τομείς της τηλεματικής

Λεπτομερειες

Σύνθεση θαλάσσιων μεταφορών με την συνολική αλυσίδα μεταφορών (αναβάθμιση λειτουργίας λιμένων) Ιnterport

Λεπτομερειες

Αυτόματη πληρωμή διέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα για μεταφορές

Λεπτομερειες

Βελτίωση – κατασκευή αγροτικής οδού στις θέσεις Κόκκινη Τσουμα – Μελίσσι – Τσοριλα – Σκουρτζια – Μπαρα – Σμιξώματα

Λεπτομερειες

Μελέτη οδοποιίας του έργου: Όρια οικισμού Νέας Μεσήμβριας – όρια αγροκτήματος Νέας Μεσήμβριας με αγρόκτημα Πεντάλοφου (παλαιά συμμαχική οδός)

Λεπτομερειες

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Μελέτη επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Γρεβενών

Έτος Μελέτης: 2012 – 2016

Λεπτομερειες