Ενισχύσεις – Επισκευές - Αποκαταστάσεις

Είναι η δεύτερη σε όγκο περιοχή δραστηριότητας της εταιρείας και περιλαμβάνει την ενίσχυση ή επισκευή κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ή τοιχοποιία, καθώς επίσης και την αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων ή μνημείων.