ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών η εταιρεία παρέχει και υπηρεσίες συμβούλου σε Δημόσιους Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ιδιώτες.