ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπολογισμός ατμοσφαιρικών ρύπων, εκτίμηση θορύβου με χρήση μαθηματικών μοντέλων, ανάλυση και διαμόρφωση των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.