ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκπόνηση μελετών οδοποιϊας, ανάλυση δεδομένων και υλοποίηση σχεδιασμού της μελέτης.